Nachádzate se tu: Úvod Blog Zdravie Pozrime sa na zdravú erekciu komplexne: Poruchy erekcie a ich efektívne liečebné metódy

Pozrime sa na zdravú erekciu komplexne: Poruchy erekcie a ich efektívne liečebné metódy

Radka Žiakova
6. 3. 2024
Erekcia je jedným z kľúčových aspektov mužskej sexuálnej funkcie a jej zdravie má priamy vplyv na kvalitu života mužov. V dnešnej dobe sa čoraz viac mužov stretáva s problémami s erekciou, čo môže byť spôsobené rôznymi faktormi, od psychologických po fyziologické.
Pozrime sa na zdravú erekciu komplexne: Poruchy erekcie a ich efektívne liečebné metódy

Poruchy erekcie môžu významne ovplyvniť sebavedomie mužov, ich vzťahy a celkovú pohodu. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je zdravá erekcia, aké sú najčastejšie príčiny jej problémov a ako sa dajú tieto problémy efektívne riešiť. 

Naším cieľom je poskytnúť ucelený pohľad na túto tému, aby sme mužom pomohli lepšie pochopiť ich telo a podporili ich v hľadaní riešení, ktoré by im pomohli udržať alebo obnoviť zdravú sexuálnu funkciu.

Čo je erekcia

Erekcia je fyziologický proces, pri ktorom dochádza k zvýšenému prietoku krvi do penisu, čo vedie k jeho zväčšeniu, ztuhnutiu a vzpriameniu. Tento jav je základným predpokladom pre pohlavný styk a reprodukciu, ale môže sa objaviť aj nezávisle na sexuálnej stimulácii, napríklad počas spánku.

Anatomický a fyziologický pohľad

Penis je zložený z troch valcovitých teliesok: dvoch teliesok kavernóznych (corpora cavernosa) a jedného telieska hubovitého (corpus spongiosum), v ktorom sa nachádza močová a ejakulačná trubica. 

Erekcia začína, keď sú nervové signály z mozgu alebo z penisu samotného prenesené na hladké svaly v stenách arterií, ktoré zásobujú krvou kavernózne telieska. Tieto signály spôsobujú uvoľnenie hladkých svalov, čo vedie k rozšíreniu arterií a zvýšenému prietoku krvi do kavernóznych teliesok.

Pri naplnení kavernóznych teliesok krvou sa zvyšuje tlak v penise, čo obmedzuje odtok krvi prostredníctvom žíl. Tento mechanizmus zabezpečuje, že penis zostane pevný a vzpriamený. 

Erekcia ustupuje, keď signály z mozgu alebo penisu spôsobujú uvoľnenie hladkých svalov a otvorenie venóznych ciest, čím sa obnovuje normálny odtok krvi a penis sa vracia do uvoľneného stavu.

Hormonálny vplyv na erekciu

Hormonálny vplyv na erekciu je komplexný a zahŕňa viacero hormónov, ktoré významne ovplyvňujú sexuálnu funkciu mužov. Medzi kľúčové hormóny, ktoré hrajú rolu v procese erekcie, patrí najmä testosterón, ale aj ďalšie hormóny ako prolaktín, oxytocín, a aj rastový hormón a alfa-melanocyto-stimulačný hormón (α-MSH).

Testosterón je primárny mužský pohlavný hormón, ktorý sa vyrába hlavne v semenníkoch. Má zásadný vplyv na libido, teda sexuálnu túžbu, a zohráva kľúčovú úlohu v procese erekcie. Testosterón ovplyvňuje hladké svalstvo penisu a pomáha pri uvoľnení tohto svalstva, čo umožňuje prítok krvi do kavernóznych teliesok a následnú erekciu. Nízka hladina testosterónu môže viesť k zníženému libidu a problémom s erekciou.

Prolaktín je hormón produkovaný hypofýzou, ktorý môže pri vysokých hladinách negatívne ovplyvniť sexuálnu funkciu, vrátane zníženia libida a erektilnej dysfunkcie. Hyperprolaktinémia, teda zvýšená hladina prolaktínu, môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane nádorov hypofýzy. Liečba hyperprolaktinémie často vedie k obnoveniu normálnej sexuálnej funkcie.

Oxytocín, známy ako hormón lásky alebo pohody, sa podieľa na mnohých sociálnych a reprodukčných procesoch. Jeho úloha pri erekcii je spojená s jeho schopnosťou podporovať sexuálnu rozkoš a intimitu. Hoci priamy vplyv oxytocínu na erekciu ešte nie je úplne objasnený, predpokladá sa, že môže zlepšovať erektilnú funkciu prostredníctvom zvýšenia sexuálnej motivácie a emocionálnej blízkosti medzi partnermi.

Alfa - melanocyty - stimulačný hormón (α-MSH) a rastový hormón (GH) môžu mať vplyv na sexuálnu funkciu, ale ich presný mechanizmus a vplyv na erekciu sú stále predmetom výskumu. α-MSH ovplyvňuje centrálny nervový systém a môže modulovať sexuálne správanie, zatiaľ čo GH môže pozitívne ovplyvniť celkovú fyzickú kondíciu, čo by nepriamo mohlo zlepšiť sexuálnu výkonnosť. 

Sú však potrebné ešte konkrétnejšie štúdie alebo vedecké práce, ktoré by podrobne rozoberali tieto mechanizmy, na podrobnejšie pochopenie týchto procesov.

Všeobecne platí, že hormonálna rovnováha je pre zdravú sexuálnu funkciu mužov kľúčová. Poruchy v hladinách týchto hormónov môžu viesť k sexuálnym dysfunkciám, vrátane erektilnej dysfunkcie.

Ako sa prejavuje zdravá erekcia

Zdravá erekcia je prirodzený fyziologický proces, ktorý umožňuje mužovi dosiahnuť a udržať dostatočnú tuhosť penisu pre pohlavný styk alebo iné sexuálne aktivity. Prejavuje sa sériou anatomických a fyziologických zmien v penise, ktoré sú výsledkom komplexnej interakcie medzi nervovým systémom, cievnym systémom, hormonálnou rovnováhou a psychologickými faktormi.

Fázy zdravej erekcie:

 1. Sexuálna stimulácia: Erekcia sa začína sexuálnou stimuláciou, ktorá môže byť fyzická (dotyk), vizuálna (videnie), sluchová (počutie) alebo predstavivosť (myslenie na sexuálne vzrušujúce situácie). Táto stimulácia vedie k aktivácii nervových dráh v mozgu a v penise.
 2. Nervová odpoveď: Stimulácia spustí nervové signály z mozgu a miechy smerom k penisu, čo vedie k uvoľneniu hladkých svalov v cievach a kavernóznych telieskach penisu. To umožňuje prítok krvi do týchto štruktúr.
 3. Zvýšenie prietoku krvi: Keď sa arterioly rozšíria, krv môže voľne prúdiť do kavernóznych teliesok, čo spôsobí, že penis sa naplní krvou, zväčší a stane sa tuhým. Tlak v kavernóznych telieskach stúpa, čím sa obmedzí odtok krvi a udrží erekcia.
 4. Udržanie erekcie: Udržanie erekcie počas sexuálnej aktivity závisí od udržania prítoku krvi a obmedzenia jej odtoku. Hladké svalstvo v penise musí zostať uvoľnené, aby erekcia trvala.
 5. Ukončenie erekcie: Po sexuálnej aktivite alebo keď stimulácia prestane, hladké svaly sa opäť zatiahnu, čo umožní odtok krvi z penisu a návrat do jeho flacidného (uvoľneného) stavu.

Charakteristiky zdravej erekcie:

 • Dostatočná tuhosť: Penis dosiahne tuhosť, ktorá je dostatočná na prienik a pohlavný styk.
 • Rýchla reakcia: Erekcia sa zvyčajne dostaví rýchlo po začiatku sexuálnej stimulácie.
 • Udržateľnosť: Erekcia trvá dostatočne dlho na to, aby sa dosiahlo uspokojenie sexuálnych potrieb obidvoch partnerov.
 • Kontrola: Muž má relatívnu kontrolu nad začiatkom a koncom erekcie.

Ranná erekcia

Ranná erekcia, známa aj ako "morning wood" alebo nocturnal penile tumescence (NPT), je jav, keď muži zažívajú neúmyselnú erekciu počas spánku alebo pri prebudení. Tento typ erekcie nie je priamo spojený so sexuálnou stimuláciou alebo erotickými snami. 

Ranná erekcia je prirodzeným fyziologickým procesom, ktorý signalizuje zdravú funkciu nervového a cievneho systému v penise. Výskyt ranných erekcií je bežný u mužov všetkých vekových kategórií, vrátane detí a starších mužov, a môže sa vyskytovať viackrát počas noci.

Nočná erekcia

Nočná erekcia, podobne ako ranná erekcia, sa objavuje počas fáz fáz REM (Rapid Eye Movement) spánku, keď sú sny najintenzívnejšie. Tieto erekcie môžu trvať od niekoľkých minút až po hodinu a sú normálnou súčasťou zdravého spánkového cyklu. Nočné erekcie prispievajú k zdravému krvnému obehu v penise a pomáhajú udržiavať erektilnú funkciu.

Ranné a nočné erekcie sú dôležitými indikátormi zdravia mužov. Ich pravidelný výskyt naznačuje, že muž má zdravú úroveň testosterónu a dobrú cievnu a nervovú funkciu v penise. 

Na druhej strane, ak muž prestane zažívať ranné alebo nočné erekcie, môže to byť skorý signál zdravotného problému, ako je erektilná dysfunkcia alebo iné základné zdravotné stavy. V takom prípade je dôležité konzultovať s lekárom, aby sa určila príčina a našla vhodná liečba.

Najčastejšie problémy s erekciou

Medzi najčastejšie typy problémov s erekciou patria oslabená erekcia, pomalá erekcia, krátka erekcia a permanentná erekcia. Pozrime sa na každý z týchto problémov podrobnejšie:

Oslabená erekcia:

Tento typ erekcie sa vyznačuje nedostatočným stoporením, kedy penis nedosiahne plnú pevnosť alebo vzpriamenosť. Oslabená erekcia môže byť spôsobená psychologickými faktormi, ako je stres, neistota alebo úzkosť, ale môže signalizovať aj prítomnosť zdravotných problémov, ako sú poruchy cievneho systému alebo hormonálne nerovnováhy.

Pomalá erekcia: 

V tomto prípade dochádza k erekcii pomalšie než je obvyklé. Tento problém môže byť spojený s nedostatočným sexuálnym vzrušením, avšak môže tiež naznačovať možné zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia alebo diabetes. Pomalá erekcia môže mať výrazný dopad na sexuálnu aktivitu a uspokojenie.

Krátka erekcia: 

Ide o situáciu, keď muž dosiahne erekciu, ale tá nevydrží dostatočne dlho, aby mohol uskutočniť pohlavný styk. Tento problém je často spojený s predčasnou ejakuláciou a môže byť vyvolaný psychologickými príčinami, ako je vysoký psychický tlak alebo obavy z výkonu, ale môže tiež naznačovať fyzické zdravotné problémy.

Permanentná erekcia:

Tento zriedkavý, ale vážny problém, známy ako priapizmus, je charakterizovaný dlhotrvajúcou a často bolestivou erekciou, ktorá neustupuje ani po sexuálnej aktivite alebo výraznom sexuálnom vzrušení. Tento stav vyžaduje okamžitú lekársku pomoc, pretože môže viesť k trvalému poškodeniu penisu a dlhodobej erektilnej dysfunkcii.

Erektilná dysfunkcia a jej bežné príčiny

Erektilná dysfunkcia (ED) je stav, pri ktorom muž nemôže dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočne pevnú na uskutočnenie pohlavného styku. Ide o bežný problém, ktorý môže negatívne ovplyvniť sebavedomie muža, ako aj jeho vzťahy. 

Príznaky erektilnej dysfunkcie

Medzi príznaky patrí:

 • schopnosť dosiahnuť erekciu iba občas
 • neschopnosť udržať erekciu dostatočne dlho na sex, 
 • úplná neschopnosť dosiahnuť erekciu

Erektilná dysfunkcia môže byť príznakom iných zdravotných problémov alebo vedľajším účinkom niektorých liekov. 

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Medzi bežné príčiny patria:

Cievne problémy: Nedostatočný prietok krvi do penisu je často hlavnou príčinou ED. Tento problém môže byť spôsobený aterosklerózou, čo je stav, pri ktorom sú cievy zúžené alebo upchaté usadeninami.

Neurologické poruchy: Poškodenie nervov vedúcich k penisu môže brániť v dosiahnutí alebo udržaní erekcie. Medzi príklady patria roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba alebo zranenia miechy.

Endokrinné ochorenia: Choroby, ktoré ovplyvňujú hormonálnu rovnováhu, ako je diabetes mellitus, môžu spôsobiť ED. Diabetes môže poškodiť nervy a krvné cievy, čo vedie k problémom s erekciou.

Psychologické faktory: Stres, úzkosť, depresia, neistota, malé sebavedomie a iné psychologické problémy môžu mať tiež významný vplyv na sexuálnu funkciu.

Niektoré lieky: MUDr. Barbora Vašečková vo svojej dizertačnej práci Kapitoly modernej psychológie uvádza, že “depresia spôsobuje poruchy sexuality, sexuálne problémy spôsobujú depresiu, ak depresiu liečime, liečba môže zlepšiť problémy v sexuálnom živote zapríčinené depresiou, ale priniesť nové, spôsobené liekmi.” Niektoré antidepresíva môžu predstavovať riziko vzniku sexuálnej dysfunkcie súvisiace s liečbou.

Životný štýl a správanie: Fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, nezdravá strava a nedostatok fyzickej aktivity môžu prispieť k vzniku erektilnej dysfunkcie.

Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc

Existujú momenty v živote, kedy sa môžete cítiť nesvoji alebo zaznamenávate zdravotné problémy, ktoré sami nedokážete vyriešiť. V takých prípadoch je dôležité neodkladať návštevu lekára a vyhľadať odbornú pomoc

V nasledujúcich odsekoch sa podrobne pozrieme na situácie, kedy je potrebné obrátiť sa na lekára, a na prehľad možných lekárskych riešení erektilnej dysfunkcie.

Identifikácia situácií, kedy je nutné obrátiť sa na lekára. 

Je niekoľko dôležitých indikátorov, ktoré by vás mali motivovať vyhľadať lekársku pomoc v prípade erektilnej dysfunkcie. Medzi ne patrí:

 • pravidelné problémy s dosahovaním alebo udržaním erekcie, ktoré trvajú dlhšie ako niekoľko týždňov alebo mesiacov.
 • ak sa ED objavuje náhle a neexistuje zjavný dôvod, ako napríklad zmena životného štýlu alebo stres.
 • erektilná dysfunkcia je sprevádzaná inými symptómami, ako sú bolesti v oblasti panvy, problémy s močením alebo zmeny v sexuálnej túžbe.
 • zdravotné problémy, ako je cukrovka, srdcové ochorenia alebo vysoký krvný tlak, ktoré môžu súvisieť s ED.

Prehľad možných lekárskych riešení erektilnej dysfunkcie

Liečba erektilnej dysfunkcie závisí od jej príčiny a môže zahŕňať rôzne prístupy:

Orálne lieky: Medzi najčastejšie predpisované lieky patria inhibítory fosfodiesterázy typu 5, ako sú sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) a vardenafil (Levitra), ktoré pomáhajú zvýšiť prietok krvi do penisu.
Injekcie alebo uretrálne čapíky: Priamo aplikované lieky do penisu môžu byť účinné v prípadoch, kde orálne lieky nefungujú.

Vákuové erekčné pumpy: Tieto pomôcky vytvárajú vákuum okolo penisu, čo stimuluje prítok krvi a umožňuje dosiahnutie erekcie.

Psychoterapia: V prípadoch, kde je ED spôsobená psychologickými faktormi, môže byť psychoterapia efektívnym riešením.

Chirurgické riešenia: V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická implantácia penisových implantátov.

Dôležité je, aby ste o svojich problémoch otvorene hovorili s lekárom, ktorý môže navrhnúť najvhodnejšiu liečbu pre vašu konkrétnu situáciu. Nezabúdajte, že vyhľadanie odbornej pomoci je prvým krokom k návratu k zdravému a spokojnému sexuálnemu životu.

Psychologické aspekty a erekcia

Psychologické faktory hrajú dôležitú úlohu v sexuálnej výkonnosti a schopnosti dosiahnuť a udržať erekciu. Stres, úzkosť, depresia a iné psychologické stavy môžu výrazne ovplyvniť sexuálnu funkciu, čo môže viesť k erektilnej dysfunkcii (ED).

V tejto časti sa pozrieme na vplyv psychologických faktorov na sexuálnu výkonnosť a predstavíme niektoré techniky a stratégie, ktoré môžu pomôcť zlepšiť psychickej pohody a tým aj schopnosť dosiahnuť zdravú erekciu.

Vplyv stresu a úzkosti na sexuálnu výkonnosť

Stres a úzkosť môžu mať negatívny vplyv na sexuálnu výkonnosť z viacerých dôvodov. Môžu narušiť hormonálnu rovnováhu, znížiť libido a obmedziť prietok krvi do penisu, čo sú kľúčové faktory potrebné pre dosiahnutie a udržanie erekcie. 

Okrem toho, psychologický stres môže viesť k zvýšenému svalovému napätiu, čo môže ďalej komplikovať sexuálnu aktivitu. Stres a úzkosť taktiež môžu spôsobiť, že jednotlivci sa viac sústredia na svoje obavy zlyhania, čím sa vytvára začarovaný kruh, ktorý môže erektilnú dysfunkciu ešte zhoršiť.

Techniky a stratégie na zlepšenie psychickej pohody

Existuje niekoľko techník a stratégií, ktoré môžu pomôcť zmierniť psychologický tlak a zlepšiť schopnosť dosiahnuť zdravú erekciu. Medzi ne patrí:

Relaxačné techniky: Techniky ako hlboké dýchanie, meditácia alebo joga môžu pomôcť znížiť stres a úzkosť a zlepšiť celkovú duševnú pohodu.

Psychoterapia: Hovor s terapeutom môže pomôcť identifikovať a riešiť základné príčiny stresu, úzkosti alebo depresie, ktoré môžu ovplyvňovať sexuálnu funkciu.

Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže zlepšiť fyzickú kondíciu, zvýšiť sebavedomie a znížiť úroveň stresu, čo všetko môže pozitívne ovplyvniť sexuálnu výkonnosť.

Zlepšenie komunikácie s partnerom: Otvorená a úprimná komunikácia s partnerom môže pomôcť zmierniť tlak na výkon a zlepšiť vzájomnú intimitu a porozumenie.

Ako pomôcť mužovi s erekciou (tipy pre sexuálnych partnerov)

Ak váš partner má problémy s erekciou, môže to byť pre oboch z vás náročná situácia, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, porozumenie a podporu. Tu sú niektoré tipy, ako mu môžete pomôcť:

Otvorená komunikácia: Dôležité je udržiavať otvorenú a úprimnú komunikáciu o tom, ako sa cítite a čo potrebujete od seba navzájom. Vyhnite sa obviňovaniu alebo hanbeniu a zamerajte sa na konštruktívny dialóg.

Vzdelávanie sa: Informujte sa o erektilnej dysfunkcii, jej príčinách a možnostiach liečby. Čím viac budete vedieť, tým lepšie budete môcť partnerovi pomôcť a porozumieť, čím prechádza.

Podpora pri hľadaní odbornej pomoci: Povzbudzujte svojho partnera, aby vyhľadal lekársku pomoc. Môžete mu ponúknuť, že pôjdete s ním na konzultáciu, ak si to želá.

Zameranie sa na iné formy intimity: Sex nie je jediný spôsob, ako byť intimní. Objavujte iné formy fyzickej blízkosti, ako sú masáže, bozky, objatia alebo spoločné sprchy.

Experimentovanie v spálni: Skúste nové sexuálne aktivity, ktoré nevyžadujú pevnú erekciu, alebo použite erotické pomôcky určené na zvýšenie vzrušenia a potešenia pre oboch.

Pozitívne posilnenie: Posilňujte sebavedomie svojho partnera tým, že mu poviete, čo na ňom obdivujete a milujete, a to nielen v sexuálnej sfére.

Riešenie stresu a úzkosti: Pomôžte mu nájsť spôsoby, ako zvládať stres a úzkosť, či už prostredníctvom relaxačných techník, meditácie alebo spoločných aktivít, ktoré obaja milujete.

Zdravý životný štýl: Podporujte zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa vyváženú stravu, pravidelné cvičenie a dostatok spánku, ktorý môže mať pozitívny vplyv na sexuálnu funkciu.

Trpezlivosť a pochopenie: Buďte trpezliví a dajte svojmu partnerovi vedieť, že ho podporujete bez ohľadu na všetko. Zmeny neprídu cez noc, ale spoločnou podporou môžete prekonať aj tieto výzvy.

Pamätajte, že každý vzťah a situácia sú jedinečné, a to, čo funguje jednému páru, nemusí nutne fungovať pre iného. Kľúčom je byť otvorení, podporní a ochotní spolupracovať ako tím.

Zdravý životný štýl = zdravá erekcia

Ako sme už naznačili, zdravý životný štýl je kľúčom k celkovej pohode a má priamy vplyv na našu fyzickú, psychickú a emocionálnu kondíciu. Jedným z hlavných pilierov zdravého životného štýlu je zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného spánku a odpočinku, ako aj redukcia alebo eliminácia faktorov, ktoré môžu naše zdravie negatívne ovplyvňovať, ako sú alkohol a fajčenie. 

V nasledujúcich odsekoch sa podrobnejšie pozrieme na tieto aspekty a ich význam pre udržanie zdravého životného štýlu.

Význam dostatočného spánku a odpočinku

Dostatočný spánok je nevyhnutný pre regeneráciu tela a mysle, a je dôležitým faktorom pri udržiavaní optimálneho zdravia a prevencii rôznych zdravotných problémov. Kvalitný spánok pomáha zlepšovať pamäť, koncentráciu, zvyšuje schopnosť učenia a podporuje emočnú stabilitu. 

Naopak, nedostatok spánku môže viesť k zvýšenému riziku vzniku chronických ochorení, ako sú srdcovo cievne problémy, diabetes a obezita, ako aj k negatívnym vplyvom na psychické zdravie, vrátane zvýšeného rizika depresie a úzkosti.

Ovplyvnenie  alebo eliminácia negatívnych faktorov (alkohol, fajčenie)

Životný štýl bez alkoholu a tabaku je ďalším kľúčovým aspektom zdravého života. Pravidelná konzumácia alkoholu a fajčenie majú škodlivý vplyv na celkové zdravie, zvyšujú riziko vzniku rôznych ochorení, vrátane rakoviny, srdcovocievnych a respiračných problémov.

Alkohol a tabak tiež negatívne ovplyvňujú kvalitu spánku, čo môže mať za následok ďalšie zdravotné komplikácie. Redukcia alebo úplné vylúčenie týchto látok z vášho života môže výrazne prispieť k lepšiemu fyzickému zdraviu, zlepšeniu kvality spánku a celkovej pohode.

alkohol a fajčenie má zlý vplyv na erekciu

Výživa a jej vplyv na sexuálnu výkonnosť

Správna výživa hrá kľúčovú úlohu v udržiavaní zdravej sexuálnej funkcie a výkonnosti. Konzumácia potravín bohatých na antioxidanty, minerály a esenciálne mastné kyseliny môže pozitívne ovplyvniť erekciu a celkovú sexuálnu zdravie.

Potraviny bohaté na antioxidanty a ich prínos

Antioxidanty sú látky, ktoré chránia bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Tieto škodlivé molekuly môžu ovplyvňovať cievny systém. 

Potraviny bohaté na antioxidanty, ako sú tmavé bobuľové ovocie (čučoriedky, maliny), tmavá čokoláda, orechy, semená, zelené listové zeleniny (špenát, kel), a ovocie bohaté na vitamín C (pomaranče, kiwi), môžu zlepšiť krvný obeh a podporiť zdravú erekciu. Okrem toho antioxidanty podporujú celkové zdravie ciev a srdca, čo je pre sexuálnu výkonnosť rovnako dôležité.

Dôležitosť zinku, selénu a omega-3 mastných kyselín

Zinok je minerál, ktorý hrá kľúčovú úlohu v produkcii testosterónu, hlavného mužského pohlavného hormónu. Zinok je možné nájsť v potravinách ako sú mäso, morské plody, tekvicové semená a fazuľa.

Selén je ďalší dôležitý minerál, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu reprodukčného systému a má pozitívny vplyv na kvalitu spermií. Zdrojmi selénu sú brazílske oriešky, ryby, hovädzie a kuracie mäso, a vajcia.

Omega-3 mastné kyseliny sú esenciálne tuky, ktoré pomáhajú znižovať zápaly v tele a zlepšujú krvný obeh, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie a udržanie erekcie. Omega-3 mastné kyseliny sú obsiahnuté hlavne v mastných rybách ako sú losos, makrela a sardinky, ako aj v ľanových semienkach a chia semienkach.

Fyzická aktivita a erekcia

Fyzická aktivita má významný vplyv na celkové zdravie človeka, vrátane sexuálnej funkcie. Pravidelný pohyb môže zlepšiť krvný obeh, hormonálne hladiny a tiež psychickú pohodu, čo sú všetko faktory ovplyvňujúce erekciu. 

V nasledujúcich odsekoch sa podrobne pozrieme na to, ako fyzická aktivita ovplyvňuje sexuálnu funkciu a na konkrétne typy cvičení, ktoré môžu podporovať zdravú erekciu.

Ako pravidelný pohyb ovplyvňuje krvný obeh a sexuálnu funkciu

Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje krvný obeh tým, že posilňuje srdce a cievy, čo umožňuje efektívnejší prítok krvi do všetkých častí tela, vrátane penisu. 

Okrem toho cvičenie pomáha regulovať hladinu cukru v krvi a udržiavať zdravú hmotnosť, čo sú dôležité faktory pre prevenciu cukrovky a srdcovocievnych ochorení, ktoré môžu negatívne ovplyvniť sexuálnu funkciu. 

Navyše, fyzická aktivita znižuje stres a zlepšuje náladu vďaka uvoľňovaniu endorfínov, čo má tiež priaznivý vplyv na sexuálnu túžbu a výkonnosť.

Typy cvičení podporujúce erekciu

Aeróbne cvičenia: Tieto cvičenia, ako sú rýchla chôdza, beh, plávanie alebo jazda na bicykli, sú zvlášť účinné pri zlepšovaní krvného obehu a srdcovej kondície. Štúdie ukázali, že muži, ktorí pravidelne vykonávajú aeróbne cvičenia, majú lepšiu erektilnú funkciu.

Sila a odolnosť: Cvičenia zamerané na zvýšenie sily a odolnosti, ako sú činky alebo vlastná váha tela, môžu tiež prispieť k lepšej sexuálnej výkonnosti. Tieto typy cvičení podporujú produkciu testosterónu.
Cviky na erekciu: Tieto cvičenia, predstavujú cvičenia, ktoré posilňujú svaly panvového dna (Kegelove cviky), tréning stoporenia ale aj cvik na zväčšenie penisu (Jelqing)

Kegelove cviky

Jedným z populárnych cvičení na posilnenie panvového dna  Pre ich vykonanie si môžete pohodlne sadnúť alebo ľahnúť a uvoľnite svoje telo. Následne sa pokúste "vzpriamiť" svaly na dolnej časti panvy, aktivujte rovnaké svaly, aké by ste použili pri zadržiavaní moču. Toto napätie svalov udržte po dobu 10 sekúnd a potom ich pomaly uvoľnite. Tento cvik opakujte 8 až 10-krát.

Jelquing

Tento cvik je známy aj pod názvom "dojenie" a jeho vykonávanie skutočne pripomína tento proces. Začnite s tým, že dosiahnete mierne vzrušenie, ale nie úplnú erekciu. Následne aplikujte na penis lubrikačný gél. Pomocou palca a ukazováka vytvorte okolo penisu pri jeho koreni kruhový úchop. Potom tento úchop pomaly posúvajte smerom k špičke penisu, kde zovretie uvoľnite. Tento cvik opakujte minimálne 10 minút.

Tréning stoporenia

Tento jednoduchý, no veľmi účinný cvičebný postup sa zameriava na dosiahnutie erekcie bez fyzického kontaktu, iba prostredníctvom vizualizácie alebo vizuálnej stimulácie. Po dosiahnutí erekcie sa pokúste udržať penis v pevnom stave aspoň dve až tri minúty, následne nechajte erekciu ustúpiť. Tento proces opakujte tri až štyrikrát.

Joga a jej vplyv na sexuálne zdravie muža

Joga je efektívny spôsob, ako podporiť erekciu bez potreby liekov. Posilňuje telo a myseľ, znižuje stres a úzkosť, ktoré môžu mať negatívny vplyv na sexuálnu funkciu. Pravidelná prax jogy môže zlepšiť prietok krvi do penisu a podporiť tak lepšiu erekciu

Štúdia publikovaná v časopise The Journal of Sexual Medicine z roku 2010  ukázala, že muži, ktorí praktizovali jógu, zaznamenali výrazné zlepšenie v rôznych oblastiach svojho sexuálneho života vrátane erekcie, túžby, výkonnosti, sebadôvery, synchronizácie s partnerom, ejakulačnej kontroly a orgazmu. Štúdie sa zúčastnilo 65 mužov vo veku 24 až 60 rokov. Tip: Pozrite si, ako s meditáciou podporiť sexuálně funkcie

Tu sú niektoré jogové pozície, ktoré môžu pomôcť pri erektilnej dysfunkcii:

Baddha Konasana (Pozícia motýľa): Táto pozícia sa zameriava na rozťahovanie vnútorných stehien a panvového dna, čo stimuluje prostatu a zlepšuje krvný obeh v panvovej oblasti. Postup:

Začnite tým, že si sadnete na podložku s nohami vystretými pred sebou. Pre väčšie pohodlie môžete pod bedrá položiť deku. S výdychom pokrčte kolená a postupne si pätami pritiahnite nohy smerom k bedrám. Následne pritlačte kolená k podložke a spojte chodidlá pred sebou.

Palce na nohách môžete uchopiť prvým a druhým prstom alebo rukami sa chyťte členkov. Ako alternatívu môžete vystrieť ruky dozadu s prstami smerujúcimi k stene za vami.

Snažte sa udržiavať túto pozíciu od 1 do 5 minút. Počas dýchania sa snažte o naťahovanie trupu smerom nahor. Pomôcť vám môže predstava, že sa vyťahujete po lane umiestnenom nad vašou hlavou. 

Janu Sirsasana (Pozícia hlavy k kolenu): Táto pozícia zlepšuje pružnosť, najmä v stehnách, chrbte, bokoch a panve, čo môže pomôcť pri podpore zdravej erekcie. 
Postup:

Začnite tým, že si sadnete na podložku s nohami natiahnutými pred sebou. Pre väčšie pohodlie môžete pod svoje bedrá umiestniť deku.

Pri výdychu pokrčte jedno koleno a pritiahnite si pätu blízko k bedrám. Chodidlo pritlačte k vnútornej strane stehna opačnej nohy a nechajte koleno jemne klesnúť smerom k podlahe. Ak koleno nedosiahne na podlahu, môžete jeho polohu stabilizovať pomocou zrolovaného uteráka alebo malej prikrývky.

Pri vdýchnutí zdvihnite ruky nad hlavu. S výdychom sa predkloňte dopredu nad predĺženou nohou, snažiac sa udržať chrbát čo najviac rovný. Cieľom je dostať bradu k kolenu a rukami sa snažte dosiahnuť na špičky nôh.

Udržte túto pozíciu 1 až 3 minúty. Snažte sa uvoľniť a hlboko dýchať.

Na záver pozície, pomaly a s hlbokým nádychom zdvihnite ruky nad hlavu a vráťte sa do sedu. Nezabudnite cvik opakovať aj na druhej strane, aby ste zachovali rovnováhu v tele.

Táto poloha vám pomôže zlepšiť pružnosť, podporí cirkuláciu krvi a pomôže zmierniť stres. Je dôležité, aby ste počas vykonávania pózy poslúchali svoje telo a prispôsobili intenzitu podľa svojich možností.

Dhanurasana (Pozícia luku): Táto silná pozícia stimuluje reprodukčné orgány a zlepšuje krvný obeh v tejto oblasti, čo je prospešné pre erektilnú funkciu.
Postup cvičenia:

Položte sa na podložku tvárou nadol, pričom nohy by mali byť od seba vzdialené približne na šírku bokov a ruky umiestnite pozdĺž tela.

Postupne zdvíhajte nohy, zatiaľ čo rovnakým spôsobom zdvíhate aj hornú časť tela, a snažte sa rukami chytiť za členky. Keď máte dobrý úchop, nohy vytiahnite vyššie a smerom dozadu, čím zároveň zdvíhate hrudník od podložky. Počas cvičenia nechajte boky pevne spojené s podložkou.

Snažte sa udržiavať túto polohu 20 až 30 sekúnd, pričom dýchanie by malo byť hlboké a pravidelné. Po uplynutí času sa z polohy pomaly uvoľnite. Ak sa pri tom cítite pohodlne, cvik môžete niekoľkokrát opakovať.

Táto poloha je nielen účinným spôsobom, ako zlepšiť pružnosť a silu, ale tiež pozitívne ovplyvňuje vaše vnútorné orgány a pomáha uvoľniť napätie v celom tele.

Bylinky a doplnky stravy - prírodná podpora erekcie

Bylinky a doplnky stravy sú často vyhľadávanými alternatívami k tradičnej medicínskej liečbe erektilnej dysfunkcie (ED). Mnohé z týchto prírodných produktov sú populárne vďaka svojej dostupnosti a menšiemu riziku vedľajších účinkov v porovnaní s farmaceutickými liekmi

V tejto časti sa pozrieme na niektoré z účinných bylín, ktoré sú známe svojimi potenciálnymi vplyvmi na zlepšenie sexuálnej funkcie, ako aj na to, ako správne vyberať a užívať doplnky pre zlepšenie erekcie.

Čo použiť namiesto Viagry

Ženšen (Ashwagandha): Ázijský alebo kórejský ženšen je tradične uznávaný pre svoje tonizujúce a revitalizačné účinky. Štúdie naznačujú, že môže zlepšovať erektilnú funkciu vďaka svojmu vplyvu na zvýšenie prietoku krvi a zlepšenie funkcie ciev a nervov.

Tribulus terrestris (Kotvičník): Často využívaný v tradičnej čínskej a indickej medicíne, tribulus terrestris je považovaný za afrodiziakum a môže prispievať k zvýšeniu hladiny testosterónu a zlepšeniu sexuálnej výkonnosti.

Fenugreek (senovka grécka): Bylina, ktorá sa tradične používa na indickom subkontinente a okolitých regiónoch ako korenina. Je známa svojou schopnosťou podporovať libido a zlepšovať sexuálnu výkonnosť. Fenugreek obsahuje zlúčeniny, ktoré môžu pôsobiť ako prírodné afrodiziakum a podporujú produkciu testosterónu, čím priaznivo ovplyvňujú sexuálnu funkciu.

Čierne korenie obsahuje piperín, zlúčeninu, ktorá môže zlepšovať absorpciu rôznych živín a bylín, vrátane tých, ktoré sú užitočné pre sexuálne zdravie. Čierne korenie tiež stimuluje krvný obeh, čo je kľúčové pre zdravú erekciu.

Shilajit (mumio): Unikátna látka, ktorá sa vyskytuje hlavne v Himalájach a je známa svojimi regeneračnými a tonizujúcimi účinkami. Obsahuje fulvovú kyselinu a rôzne minerály, ktoré môžu podporovať sexuálnu výkonnosť, zvýšiť hladinu testosterónu a zlepšiť kvalitu spermií. Shilajit sa tradične konzumuje rozpustený v teplej vode alebo mlieku.

doplnok stravy s kotvičníkom na podporu erekcie

Ako správne vyberať tabletky na erekciu

Nemáme na mysli  lieky na predpis, ktoré môžu mať nepríjemné vedľajšie účinky, ale o prípravky s 100% prírodným efektom. V ich zložení sa často nachádzajú extrakty a výťažky z bylín známych ako afrodiziaká, doplnené o ďalšie stopové prvky, ktoré podporujú erekciu a celkovo zvyšujú potenciu.

Efekt týchto produktov je založený na ich pravidelnom užívaní. Prírodné afrodiziaká zvyšujú sexuálne libido a chuť, čím prispievajú k rýchlejšiemu dosiahnutiu erekcie. Aminokyseliny vylepšujú prekrvenie a tým aj pevnosť erekcie. Vitamíny a minerály predlžujú trvanie erekcie a zároveň podporujú zvýšenie potencie.

Ďalšie výhody:

 • Vďaka prírodnému zloženiu a absencii syntetických látok je ich užívanie jednoduché a bez vedľajších účinkov.
 • Bohaté zloženie znamená širokú škálu účinkov, pričom niektoré produkty pozitívne vplývajú aj na libido, ejakuláciu a dokonca na plodnosť.
 • U najkvalitnejších produktov majú zákazníci možnosť vrátenia peňazí, ak výsledky nebudú spĺňať ich očakávania.

doplnky stravy môžu ovplyvňovať plodnosť a erekciu

Avšak dostupnosť týchto produktov neznamená, že by sa nemalo dbať na ich zloženie a pôvod. Pri výbere doplnkov stravy je dôležité zameriavať sa na produkty od renomovaných výrobcov, ktoré poskytujú jasné informácie o zložení a dávkovaní. 

Je potrebné mať na pamäti, že aj prírodné produkty môžu interagovať s inými liekmi a mať vedľajšie účinky, preto je dôležité ich užívať zodpovedne a pod odborným dohľadom.

Čo ešte pomáha na erekciu

Na podporu erekcie existuje viacero možností, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu sexuálneho zdravia a kvality erekcie. Okrem bežne známych prístupov, ako je zmena životného štýlu, cvičenie alebo užívanie doplnkov stravy, existujú aj ďalšie metódy, ktoré môžu byť účinné. 

V nasledujúcich odsekoch sa podrobnejšie pozrieme na tieto možnosti a ich prínos pre podporu erekcie.

Gél na erekciu

Gély na erekciu sú lokálne aplikované prípravky, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť pevnejšiu a dlhotrvajúcejšiu erekciu. Tieto prípravky často obsahujú látky, ktoré zvyšujú prietok krvi do penisu, a tým podporujú erekciu. Gély sú populárne pre svoju jednoduchú aplikáciu a rýchly nástup účinku. Pred ich použitím je však dôležité prečítať si pokyny a zvážiť možné alergické reakcie na zložky gélu.

Pravidelný sex

Pravidelná sexuálna aktivita môže mať pozitívny vplyv na kvalitu erekcie. Sexuálna aktivita stimuluje prietok krvi do genitálnej oblasti, čo môže prispieť k lepšej erektilnej funkcii a zdraviu prostaty. Okrem toho môže pravidelný sex znižovať stres, zlepšovať spánok a zvyšovať spokojnosť v partnerskom vzťahu, čo sú všetko faktory, ktoré môžu ovplyvniť sexuálne zdravie.

Masáž prostaty

Masáž zdravej prostaty je príjemná a vzrušujúca. Stimulácia prostaty počas sexu má pozitívny vplyv na erekciu a často značne aj na intenzitu orgazmu. Zväčšená (hypertrofická) prostata naopak na dráždenie reaguje prehnane citlivo a bolestivo. V takom prípade určite navštívte urológa.

Najlepším stimulantom prostaty je pravidelný sex. Prostate ďalej prospieva plávanie, jazda na bicykli, drepovanie, skoky alebo Kegelove cviky. Pravidelné prekrvenie prostaty ju udržiava v poriadku a zdravú, čo ďalej znižuje riziko problémov s erekciou.

Masáž prostaty je možné vykonávať buď nepriamo alebo priamo. Nepriama masáž spočíva v stimulácii análnej hrádze (perinea) – miesta medzi semenníkmi a konečníkom. Účinnejšia je priama masáž cez konečník. Masírovať sa môže jednoducho prstom alebo erotickými pomôckami.

Pri hľadaní spôsobov, ako podporiť erekciu, je vždy dôležité zvážiť individuálne zdravotné stav a konzultovať možnosti s lekárom alebo sexuálnym terapeutom, aby sa zabezpečila bezpečnosť a efektivita vybraných metód.

Čo robiť pri neželanej erekcii na verejnosti

Keď sa ocitnete v situácii s neželanou erekciou na verejnosti, ako je napríklad v saune alebo v posilňovni, môžete vyskúšať niekoľko stratégií, aby ste situáciu zvládli diskrétne a bez zbytočnej pozornosti:

Snažte sa sústrediť na iné myšlienky, ktoré nie sú sexuálne stimulujúce. Môžete napríklad premýšľať o pracovných úlohách, plánovaní dňa alebo riešení nejakého problému.

Ak ste v posilňovni, môžete sa pokúsiť o fyzickú aktivitu, ktorá zvýši prietok krvi do iných častí tela, ako sú napríklad cvičenia na nohy alebo chôdza. Ak máte pri sebe uterák alebo tričko, môžete ho strategicky umiestniť tak, aby zakryl vašu erekciu, kým neopadne.

Ak sedíte alebo ležíte, skúste zmeniť polohu. Vstaňte alebo sa posaďte inak, aby ste odvrátili pozornosť a zmenili tlak na vaše telo. Hlboké dýchanie a relaxačné techniky môžu pomôcť znížiť úroveň stresu a napätia, čo môže prispieť k zmierneniu erekcie.

Ak ste v saune a cítite sa nepríjemne, môžete sa osprchovať studenou vodou alebo na chvíľu opustiť saunu, aby ste pomohli znížiť telesnú teplotu a erekciu.

Pamätajte, že erekcia je prirodzený fyziologický jav a nemali by ste sa cítiť vinní alebo hanbiť za to, že sa vám to stalo. Väčšina ľudí okolo vás si pravdepodobne nič nevšimne, takže zachovajte pokoj a zvládnite situáciu diskrétne.
 

Na záver

V ceste za pochopením a zlepšením erekcie sme spoločne prešli mnohými témami - od príčin erektilnej dysfunkcie, cez rôzne formy, až po možnosti liečby a podpory zo strany partnerov. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie a stratégie, ktoré môžete využiť na zlepšenie vášho sexuálneho zdravia a kvality života.

Nezabudnite, že pri akýchkoľvek problémoch s erekciou je dôležité hovoriť o nich otvorene a bez zbytočných obáv. Či už sa rozhodnete vyhľadať odbornú pomoc alebo skúsiť niektoré z uvedených tipov, kľúčom je pristupovať k situácii s trpezlivosťou, porozumením a láskavosťou. Váš sexuálny život a vzťahy môžu byť plnohodnotné a uspokojujúce, aj keď sa na chvíľu ocitnete pred výzvami spojenými s erekciou.

Nie ste v tom sami a pomoc je vždy na dosah. Nech vás tento článok inšpiruje k otvorenej komunikácii, objavovaniu nových možností a budovaniu silnejších, intímnejších vzťahov.

 

Zdroj:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636328/
https://www.erekciablog.sk/cviky-na-erekciu/
https://www.solen.sk/storage/file/article/8f3dc8a3f7f7671e724f17d443c3b471.pdf
https://www.psychiatry.sk/cms/File/kapitoly-modernej-psychiatrie/vaseckova-2018.pdf
https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/7/10/3460/6848165
https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction/exercises
https://www.afrodiziakum.sk/cviky-na-erekciu/
https://www.planetayurveda.com/library/gokshura-tribulus-terrestris/

O autorovi

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Späť na prehľad

Mohlo by Vás zaujímať...

Objednať PRIMULUS

 
Balenie na mesiac (60 tabliet)

Balenie na mesiac (60 tabliet)

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Záruka spokojnosti alebo vrátenie peňazí

Záruka spokojnosti alebo vrátenie peňazí

 

Jednorazový nákup

Jednorázový nákup
Jednorazový nákup - doprava zadarmo po celej SR
€23 za celé balenie

Pravidelný mesačný odber

Jednorázový nákup
Pravidelne na vašu adresu - kedykoľvek zrušíte
€23 €20,70 za celé balenie Každý mesiac ušetríte 2,30 €

Otázky a odpovede

Za ako dlho pocítim prvé účinky Primulusu?+

Tento fakt je veľmi individuálny. Záleží na mnohých faktoroch. Rozhodujúci je Váš vek, fyzická kondícia, stravovacie návyky apod. Hladina testosteronu je u každého muža iná, preto Vám nedokážeme dať presnú odpoveď. Podľa doterajších skúseností sa najrýchlejšie účinky dostavujú behom dvoch týždňov, väčšina mužov však pocíti rozdiel po jednom až dvoch mesiacoch užívania.

Môže mi PRIMULUS pomôcť, keď mám len 20 rokov? +

PRIMULUS je primárne určený pre mužov starších ako 25 rokov, u ktorých sa začína prejavovať nižšia hladina testosteronu. To ale neznamená, že by pre Vás PRIMULUS nebol prínosný. Obsahuje radu vitamínov a minerálov, ktoré muži potrebujú v každom veku a často ich majú nedostatok. Málo Zinku? Nedostatok vitamínu D? Malý prísun horčíka? PRIMULUS je riešenie.

Prečo musím brať dve tablety denne, nestačí jedna?+

Nechceme robiť nič napoly. Aby sme mali istotu, že Vám PRIMULUS skutočne pomôže, musí obsahovať dostatok všetkých účinných látok v správnom pomere. Dané množstvo nie sme schopní dať do jednej tablety. Pokiaľ si zabudnete vziať tabletu ráno, hlavu si z toho nerobte, bez problémov si môžete vziať večer dve tablety naraz.

Má PRIMULUS nejaké vedľajšie účinky? +

PRIMULUS je 100% prírodný produkt, ktorý sa skladá výlučne z vitamínov, minerálov a extraktov z dvoch bylín. Hlavná sila nášho produktu je predovšetkým jedinečná kombinácia týchto látok a objem, v ktorom sú obsiahnuté. Všetky zložky sú v lekárňach bežne dostupné a lekármi veľmi často odporúčané. Nejedná sa o žiadne zakázané látky a PRIMULUS Vám nikdy nemôže zdvihnúť testosteron nad Vašu prirodzenú hladinu.

Nemusíte sa teda obávať, žiadne vedľajšie účinky Vám nehrozia.

PS: Ak užívate lieky na zníženie krvného tlaku, je vhodné prediskutovať užívanie produktu s Vašim lekárom. Niektoré tieto lieky sú v kontraindikácii s extraktom z kotvičníka zemného.

A čo sa stane s mojím testosteronom, keď PRIMULUS v budúcnosti prestanem brať?+

V prípade, že PRIMULUS v budúcnosti prestanete užívať, Vaša hladina testosteronu sa v najhoršom prípade po čase vráti opäť na úroveň pred užívaním produktu. Na rozdiel od anabolických steroidov, ktoré znižujú vlastnú tvorbu testosteronu (telo ho prestane produkovať, pretože ho dostáva „umelo“) náš produkt podporuje vlastnú, prirodzenú tvorbu tohto hormónu. Preto v tomto prípade nehrozí žiadny negatívny metabolický efekt.

Dá sa zaistiť stály odber bez nutnosti jednorazových nákupov?+

Samozrejme. Najlepší efekt sa dostaví práve pri pravidelnom užívaní. Každý, kto si u nás kúpi balenie PRIMULUS môže byť dobrovoľne zaradený do pravidelného odberu, kedy Vám PRIMULUS bude odosielaný pravidelne každých 30 dní. Jednoducho a pohodlne. O tejto možnosti Vás budeme kontaktovať po Vašom prvom nákupe. Nikoho do ničoho nenútime, je to len na Vás.

O nás

Naším cieľom bolo vytvoriť kvalitný produkt a služby okolo neho, ktoré pomôžu zlepšiť alebo uľahčiť život. Produkt, za ktorý sa nikdy nebudeme hanbiť a ktorý budeme sami používať. Naším cieľom je vytvárať dlhodobých a hlavne spokojných zákazníkov. Spokojnosť kupujúceho je vždy na prvom mieste, pretože vieme, že najlepšou reklamou je vždy pozitívna recenzia alebo odporúčanie spokojného zákazníka.

Viac o nás

Hore